« 1 2345» Pages: ( 1/5 total )
本帖地址:    
本页主题: [09.11更新]火影忍者疾风传 第695话 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

yang1027
新人进步勋章
级别: 灵魂人物


精华: 0
发帖: 111442
威望: 63046924 点
无极币: 30608712 WJB
注册时间:2005-12-09
最后登录:2016-10-08

 [09.11更新]火影忍者疾风传 第695话

火影忍者疾风传


  《火影忍者》是日本漫画家岸本齐史的代表作,作品自1999年开始在周刊《少年JUMP》上连载后,读者反应非常热烈。随后,《火影忍者》的TV动画在日本东京电视台播放,成为最受欢迎的动漫作品之一。故事成功地将原本隐藏在黑暗中,用世界上最强大的毅力和最艰辛的努力去做最密不可宣和隐讳残酷的事情的忍者,描绘成了太阳下最值得骄傲最光明无限的的职业。在这个忍者的世界中,每一位年轻的主人翁都在开拓着属于自己的忍道。岸本齐史用浓重的色调和钢硬的笔触在向读者传达着一种精神:每个人的存在都是为了保护对自己有重要意义的人,即使把生命豁出去也在所不惜。狂躁的热血少年,神秘的忍术,灿烂如樱花般的珍贵友情,令读者唏嘘流泪,不忍释卷。

  在火影忍者正式故事展开的12年前,一只被称为“九尾妖狐”的巨大妖怪袭击木叶忍者村。传说它一挥动尾巴就会山崩海啸。当时的第四代火影牺牲自己的性命,把九尾妖狐封印在]刚出生的孩子(既是四代火影风波水门自己的孩子)漩涡鸣人身上。

  第四代火影被村里的人认为是英雄,但他更希望村里的人同样地将鸣人当作英雄看待。但村民认为鸣人就是“妖狐”的化身,因此为鸣人自小便被人歧视。

  重新复出的第三代火影已经禁止村民和后代提到这次的九尾妖狐突袭事件,但是仍不能阻止人们歧视鸣人。就连他们不知情的后代,在父母的感染下,亦疏远鸣人。因此,鸣人从小倍受孤立。为了引起其他人注意经常恶作剧。但这种状况在他成功的通过“忍者学校”的毕业考试后逐渐改变,并以“成为火影”为目标努力。鸣人与两位好友——宇智波佐助和春野樱,和他们的导师旗木卡卡西组成第七班执行各种任务


【下载地址】


613
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:6270/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][613].rmvb[/thunder]
614
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:1272/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][614].rmvb[/thunder]
615
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:2273/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][615].rmvb[/thunder]
616
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:3274/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][616].rmvb[/thunder]
617
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:4275/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][617].rmvb[/thunder]
618
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:5276/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][618].rmvb[/thunder]
619
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:5277/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][619].rmvb[/thunder]
620
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:4279/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][620].rmvb[/thunder]
621
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:2280/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][621].rmvb[/thunder]
622
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:4281/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][622].rmvb[/thunder]
623
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:6282/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][623].rmvb[/thunder]
624
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:6283/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][624].rmvb[/thunder]
625
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:2285/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][625].rmvb[/thunder]
626
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:1286/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][626].rmvb[/thunder]
627
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:1287/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][627].rmvb[/thunder]
628
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:3288/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][628].rmvb[/thunder]
629
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:4289/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][629].rmvb[/thunder]
630
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:5290/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][630].rmvb[/thunder]
631
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:1292/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][631].rmvb[/thunder]
632
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:2294/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][632].rmvb[/thunder]
633
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:4295/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][633].rmvb[/thunder]
634
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:2297/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][634].rmvb[/thunder]
635
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:2299/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][635].rmvb[/thunder]
636
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:2300/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][636].mp4[/thunder]
637
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:4303/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][637].mp4[/thunder]
638
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:2305/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][638].rmvb[/thunder]
639
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:1307/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][639].rmvb[/thunder]
640
.[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:2310/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][640].rmvb[/thunder]
641
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:2311/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][641].rmvb[/thunder]
642-643
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:2313/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][642-643].rmvb[/thunder]
644
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:1315/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][644].rmvb[/thunder]
645
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:3316/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][645].rmvb[/thunder]
646
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:3318/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][646].rmvb[/thunder]
647-648
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:1320/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][647-648].rmvb[/thunder]
649
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:4321/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][649].rmvb[/thunder]
650
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:2323/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][650].rmvb[/thunder]
651
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:4324/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][651].rmvb[/thunder]
652
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:3326/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][652].rmvb[/thunder]
653
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:1328/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][653].rmvb[/thunder]
654
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:4329/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][654].rmvb[/thunder]
655
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:3331/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][655].rmvb[/thunder]
656
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:1335/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][656].rmvb[/thunder]
657
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:4336/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][657].rmvb[/thunder]
658
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:3338/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][658].rmvb[/thunder]
659
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:2340/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][659].rmvb[/thunder]
660
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:1342/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][660].rmvb[/thunder]
661
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:2343/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][661].rmvb[/thunder]
662
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:1345/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][662].rmvb[/thunder]
663
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@y069.dydytt.net:3346/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][663].rmvb[/thunder]
664
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:1352/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][664].mp4[/thunder]
665
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:2353/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][665].rmvb[/thunder]
666
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:4355/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][666].rmvb[/thunder]
667
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:3357/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][667].rmvb[/thunder]
668
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:2358/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][668].rmvb[/thunder]
669
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:3359/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][669].rmvb[/thunder]
670
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:2361/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][670].rmvb[/thunder]
671
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:1363/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][671].rmvb[/thunder]
672
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:2365/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][672].rmvb[/thunder]
673
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:3366/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][673].rmvb[/thunder]
674
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:2368/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][674].rmvb[/thunder]
675
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:3372/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][675].rmvb[/thunder]
676
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:4373/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][676].rmvb[/thunder]
677
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:3375/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][677].rmvb[/thunder]
678
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:4377/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][678].rmvb[/thunder]
679
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:1379/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][679].rmvb[/thunder]
680
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:4380/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][680].rmvb[/thunder]
681
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:3382/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][681].rmvb[/thunder]
682
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:3384/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][682].rmvb[/thunder]
683
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:1386/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][683].rmvb[/thunder]
684
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:4387/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][684].rmvb[/thunder]
685
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:3389/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][685].rmvb[/thunder]
686
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:4392/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][686].rmvb[/thunder]
687
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:1395/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][687].rmvb[/thunder]
688
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:1398/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][688].rmvb[/thunder]
689
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:2400/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][689].rmvb[/thunder]
690
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:3401/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][690].rmvb[/thunder]
691
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:3403/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][691].rmvb[/thunder]
692
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:1405/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][692].rmvb[/thunder]
693
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:1407/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][693].rmvb[/thunder]
694
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:3408/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][694].rmvb[/thunder]
695
[thunder]ftp://dygod3:dygod3@yg69.dydytt.net:3410/火影忍者/[阳光电影-www.ygdy8.com][naruto][695].rmvb[/thunder]
[ 此贴被yang1027在2016-09-11 07:24重新编辑 ]

Posted: 2015-01-02 15:53 | [楼 主]
yang1027
新人进步勋章
级别: 灵魂人物


精华: 0
发帖: 111442
威望: 63046924 点
无极币: 30608712 WJB
注册时间:2005-12-09
最后登录:2016-10-08

 

更新第614话
Posted: 2015-01-09 18:19 | 1 楼
yang1027
新人进步勋章
级别: 灵魂人物


精华: 0
发帖: 111442
威望: 63046924 点
无极币: 30608712 WJB
注册时间:2005-12-09
最后登录:2016-10-08

 

更新
Posted: 2015-01-16 10:32 | 2 楼
yang1027
新人进步勋章
级别: 灵魂人物


精华: 0
发帖: 111442
威望: 63046924 点
无极币: 30608712 WJB
注册时间:2005-12-09
最后登录:2016-10-08

 

更新第616话
Posted: 2015-01-23 18:54 | 3 楼
yang1027
新人进步勋章
级别: 灵魂人物


精华: 0
发帖: 111442
威望: 63046924 点
无极币: 30608712 WJB
注册时间:2005-12-09
最后登录:2016-10-08

 

更新第617话
Posted: 2015-01-30 22:00 | 4 楼
yang1027
新人进步勋章
级别: 灵魂人物


精华: 0
发帖: 111442
威望: 63046924 点
无极币: 30608712 WJB
注册时间:2005-12-09
最后登录:2016-10-08

 

更新
Posted: 2015-02-06 13:13 | 5 楼
yang1027
新人进步勋章
级别: 灵魂人物


精华: 0
发帖: 111442
威望: 63046924 点
无极币: 30608712 WJB
注册时间:2005-12-09
最后登录:2016-10-08

 

更新]
Posted: 2015-02-13 07:21 | 6 楼
yang1027
新人进步勋章
级别: 灵魂人物


精华: 0
发帖: 111442
威望: 63046924 点
无极币: 30608712 WJB
注册时间:2005-12-09
最后登录:2016-10-08

 

更新
Posted: 2015-02-24 11:47 | 7 楼
yang1027
新人进步勋章
级别: 灵魂人物


精华: 0
发帖: 111442
威望: 63046924 点
无极币: 30608712 WJB
注册时间:2005-12-09
最后登录:2016-10-08

 

更新
Posted: 2015-02-27 09:26 | 8 楼
yang1027
新人进步勋章
级别: 灵魂人物


精华: 0
发帖: 111442
威望: 63046924 点
无极币: 30608712 WJB
注册时间:2005-12-09
最后登录:2016-10-08

 

更新
Posted: 2015-03-06 11:07 | 9 楼
yang1027
新人进步勋章
级别: 灵魂人物


精华: 0
发帖: 111442
威望: 63046924 点
无极币: 30608712 WJB
注册时间:2005-12-09
最后登录:2016-10-08

 

更新第623话
Posted: 2015-03-14 21:05 | 10 楼
yang1027
新人进步勋章
级别: 灵魂人物


精华: 0
发帖: 111442
威望: 63046924 点
无极币: 30608712 WJB
注册时间:2005-12-09
最后登录:2016-10-08

 

更新
Posted: 2015-03-20 07:16 | 11 楼
yang1027
新人进步勋章
级别: 灵魂人物


精华: 0
发帖: 111442
威望: 63046924 点
无极币: 30608712 WJB
注册时间:2005-12-09
最后登录:2016-10-08

 

更新
Posted: 2015-03-28 07:54 | 12 楼
yang1027
新人进步勋章
级别: 灵魂人物


精华: 0
发帖: 111442
威望: 63046924 点
无极币: 30608712 WJB
注册时间:2005-12-09
最后登录:2016-10-08

 

更新
Posted: 2015-04-03 09:57 | 13 楼
yang1027
新人进步勋章
级别: 灵魂人物


精华: 0
发帖: 111442
威望: 63046924 点
无极币: 30608712 WJB
注册时间:2005-12-09
最后登录:2016-10-08

 

更新
Posted: 2015-04-10 09:25 | 14 楼
« 1 2345» Pages: ( 1/5 total )
帖子浏览记录 版块浏览记录
无极电影 » 迅雷动漫

Total 0.019637(s) query 5, Time now is:04-22 04:45, Gzip disabled
Powered by PHPWind v6.0 © 2005-2008 BTWUJI.COMCorporation